Opdrachtgever: ROC Utrecht

Werkzaamheden: (namens bbn) toetsen gebruikerswensen aan bestek casco | opstellen Programma van Eisen gebruikersvoorzieningen/inrichting | begeleiding ontwerp-­‐ en bouwvoorbereidingsproces diverse gebruikersvoorzieningen en facilitaire zaken | budget-‐ en tijdbewaking | aanbesteding en contractering leveranciers

grootschalig gebouw voor de units Gezondheidszorg, Welzijn en Educatie | intensief proces over de indeling en inrichting van het gebouw | architect: buro Bos uit Baarn