begeleiden van aanbestedingen

buro ANDERZ: adviseert over de passende aanbestedingsmethode | begeleidt het volledige proces | stelt alle benodigde leidraden en contractstukken op | is UW enig aanspreekpunt, maar ook voor architect, adviseurs en / of aannemers | werkt met transparant en prijsvast aanbestedingsmenu.

adviseren maatschappelijk vastgoed
adviseren over maatschappelijk vastgoed

buro ANDERZ: biedt jarenlange ervaring met specifieke huisvestingsprojecten en -advies | gemeentehuizen en MFA’s | brandweerkazernes | provinciehuizen | scholen | bibliotheken | kantoorgebouwen | HetNieuweWerken 1-2-3.0 | spreekt de taal van vele organisaties en haar gebruikers.

specialistisch adviseren

buro ANDERZ: helpt bij visievorming en vertaalt deze naar uw huisvesting | stelt een gedegen Programma van Eisen op | rekent uw (her)huisvestingsplannen door | implementeert Het Nieuwe Werken, met praktische tools |  is uw aanbestedingsdeskundige.

managen van projecten

buro ANDERZ: organiseert uw project met 17 jaar ervaring in haar rugzak | is de ‘linking pin’ voor alle deelprocessen en stakeholders | brengt via haar netwerk alle gewenste expertise bij elkaar | voor grote –  maar ook kleine projecten de juiste aanpak en een passend proces | projectmanagement op schaal voor heldere en transparante tarieven.

managen van processen

buro ANDERZ: relativeert en vereenvoudigt het proces, stemt belangen af en stuurt op optimale samenwerking | levert mensenwerk | werkt voor één opdrachtgever, maar vele stakeholders | onderhoudt contacten op plezierige en menselijke wijze | komt tot gedragen besluitvorming.