André Stuit heeft (namens BBN) het procesmanagement en de strategische advisering voor de realisatie van het Huis voor Cultuur en Bestuur in de gemeente Hoogezand-Sappemeer voor zijn rekening genomen. André is vanaf de start van het proces betrokken geweest bij de uitwerking van de plannen.
In het geval van het Huis voor Cultuur en Bestuur is in eerste instantie een afweging van de meest optimale invulling van het gebouw gemaakt. Zo is uiteindelijk op basis van een synergiestudie geconstateerd dat de combinatie van een gemeentehuis, bibliotheek, kunstencentrum en theater in één gebouw de meest optimale variant is.

André heeft er in deze fase voor gezorgd dat steeds snel geschakeld kon worden van brainstormsessies met gebruikers naar concrete uitwerking in een programma van eisen en de haalbaarheidstoets hiervan. Op dezelfde manier is ook een afweging gemaakt van de meest optimale locatie van het te realiseren gebouw.
André heeft ons vervolgens ondersteund in de noodzakelijke aanbestedingsprocedures van de architect, adviseurs en uitvoerende partijen. Door zijn ervaring in aanbestedingstrajecten wist hij precies waar de kritische momenten lagen en kon hij daar waar nodig snel opschalen door extra deskundigheid in te schakelen.
Ook in de fase van het opstellen van alle bestekstukken en de bestekramingen is André steeds zeer alert geweest op de kwaliteit en compleetheid van alle stukken zodat ze naadloos de aanbestedingsprocedure in konden.

Voor mij als gemeentelijk projectleider was André een waardevol en betrouwbaar adviseur die prima in ons team paste. Hij wisselde daarbij zijn serieuze en degelijke adviezen af met humoristische opmerkingen zodat de stemming tijdens overleggen altijd goed was. André kon daarbij ook goed omgaan met de vaak sterk wisselende partijen aan tafel (gebruikers, politici, inwoners, vakgenoten) en wist altijd de juiste toon aan te slaan zonder daarbij de kritische grondhouding te verliezen.
Ik wens André veel succes met zijn eigen buro Anderz.

In 2004 werd besloten dat het provinciehuis van Flevoland voor de 3e keer moest worden uitgebreid, vanwege de groei van de provincie, de toegenomen taken en de groter wordende organisatie.

bbn adviseurs werd ingeschakeld bij het maken van een aantal keuzes en later het bouwmanagement.

André Stuit en zijn collega hebben geadviseerd bij een aantal zaken:

  • het zoeken van de beste locatie in Lelystad. Dat bleek uiteindelijk de huidige locatie vlakbij het station
  • algehele nieuwbouw of renovatie. Dit werd uiteindelijk uitbreiding/optopping en renovatie van het bestaande gebouw
  • hoe de vervangende huisvesting eruit moest komen te zien. Dit werden ‘portacabins’ vlakbij het provinciehuis, zodat alle werkzaamheden, inclusief de vergaderingen van Provinciale Staten konden doorgaan
  • het maken van het bestek
  • de Europese aanbesteding
  • het komen tot een verantwoorde keuze van het ontwerp en het architectenbureau

Ik heb André leren kennen als iemand die de zaken rustig overziet, gedegen werk levert en zijn afspraken nakomt. Ook de humor ontbrak niet bij onze vele overleggen. Wij hebben goed samengewerkt.

Ik vind dat André een goed moment heeft uitgekozen om voor zichzelf te beginnen. De economie trekt aan en de bouwactiviteiten nemen toe. Zowel wat betreft zijn leeftijd als de fase in zijn loopbaan matchen op een goede manier hiermee.

Ik wens André, als zelfstandig adviseur, veel succes!