Opdrachtgever: Gemeente Hilversum | VR Gooi- en Vechtstreek

Werkzaamheden: (namens bbn) opstellen ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen | meervoudig onderhandse architecten‐ en adviseursselectie | begeleiding ontwerp­‐ en bouwvoorbereidingsproces | opstellen en bewaken budgetraming en planning | gesprekspartner voor brandweer met gemeente/Dienst Stad

herontwikkeling REGEV-terrein noodzaakt brandweer tot nieuwbouw | begeleiding van de verplaatsing van de brandweer van begin tot eind onder hoge tijdsdruk en beperkt budget en lastige kavel | toplocatie vereist een toparchitect: Architectuurstudio Herman Hertzberger | 5.000 m2 bvo | 65 kantoorwerkplekken | beroepskazerne met fitness, slaapkamers, 15 stallingsplaatsen