Opdrachtgever: Gemeente Almere

Werkzaamheden: (namens bbn) procesmanagement en strategisch huisvestingsadvies | advisering haalbaarheidsfase met ontwikkeling meerdere huisvestingsmodellen | opstellen ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen | organiseren Europese aanbesteding architect en adviseur

nog voor de crisis ontstond het plan om het stadhuis van Almere volledig te renoveren (ruim 43.000 m2 bvo) | als gevolg van de crisis is dit later kleinschaliger aangepakt met strikt gefaseerde verbouwingen en herinrichting van het gebouw | introductie Het Nieuwe Werken