Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Werkzaamheden: (namens bbn) volledige procesbegeleiding en huisvestingadvies | opstellen PvE | overige projectkaders samenstellen en bewaken | organiseren Europese architecten-­ en adviseursselectie en aannemers | organiseren tijdelijke huisvesting | advisering en ondersteuning bouwkostenmanagement | ruim 15.000 m2

provinciehuis Flevoland: begonnen in een bedrijfsverzamelkantoor, nu tijd voor een nieuw gebouw | vernieuwbouw van het huidige pand | volledig gestript | complete gevelrenovatie | optoppen van het gebouw voor meer ruimte | implementatie van Het Nieuwe Werken