Opdrachtgever: bibliotheek Eindhoven / Design Academy Eindhoven

Werkzaamheden: (namens bbn) inpassingsstudie bibliotheek Eindhoven in combinatie met Design Academy | opstellen globaal ruimtelijk Programma van Eisen | begeleiding bouwkostenramingen en -management

kansen voor leegstand in de Witte Dame in Eindhoven | synergiestudie naar de inpassing- en uitbreidingsmogelijkheden van de bibliotheek in samenwerking met Design Academy Eindhoven