Huis voor Bestuur en Cultuur Hoogezand

Opdrachtgever: Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Werkzaamheden: (namens bbn) procesmanagement en strategische advisering | advisering haalbaarheidsfase met ontwikkeling meerdere huisvestingsmodellen | opstellen ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen | begeleiden Europese aanbesteding architectenselectie | begeleiding meervoudig onderhandse selectie adviseurs | begeleiding ontwerp­‐ en bouwvoorbereidingsproces

gedurfd in crisistijd | door sturing op exploitatiekosten werd een nieuw Huis voor Cultuur en Bestuur mogelijk in Hoogezand | combinatie van gemeentehuis, bibliotheek, theater en kunstencentrum | belangrijk onderdeel van de herinrichting van het stadshart Hoogezand