Centrale huisvesting gemeente Teylingen

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen

Werkzaamheden: (namens bbn) opstellen visievorming nieuwe Huis van de Stad gebaseerd op aantal thema’s | opstellen Programma van Eisen | doorrekenen diverse huisvestingsscenario’s op basis van Netto Contante Waarde | advisering ambtelijke, bestuurlijke en politieke organisatie | procesmanagement

samenvoeging (centralisatie) gemeentehuis Sassenheim en Voorhout in Voorhout | verbouwing van ca. 6.000 m2 bvo inclusief leegstaande bibliotheek | implementatie Het Nieuwe Werken | onderzoek naar klimaatinstallaties