Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer

Werkzaamheden: (namens bbn) procesmanagement en strategische advisering | opstellen ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen | meervoudig onderhandse architecten‐ en adviseursselectie | begeleiding ontwerp-­‐ en bouwvoorbereidingsproces | aanbesteding uitvoerende partijen | opstellen en bewaken budgetraming en planning

de brandweer van Halfweg en Zwanenburg zijn op de bestaande locatie van de brandweer in Zwanenburg samengevoegd in één nieuw pand | kazerne met 2 stallingsplaatsen, kantoor, ontspanningsruimte, kleed- en opslagruimte