Opdrachtgever: Geente Bergen (NH)

Werkzaamheden: (namens bbn) ondersteuning bij visievorming nieuw gemeentehuis | opstellen volledig Programma van Eisen | ramen van de investerings- en exploitatiekosten | vergelijkingen opzetten op basis van Total Cost of Ownership

onderzoek naar herhuisvesting gemeente Bergen (NH) op Elkshove | diverse huisvestingsscenario’s onderzoeken en kwalitatief en financieel vergelijkbaar maken