Opdrachtgever: Stichting Dunamare Onderwijsgroep

Werkzaamheden: (namens bbn) volledig projectmanagement en huisvestingsadvies, bestaande uit: opstellen Programma van Eisen |begeleiding financiële ramingen en de bewaking daarvan | bewaking en aansturing gemeentelijke (WABO) procedures | selectie architect en overige adviseurs | selectie uitvoerende partijen

uitbreiding van bestaand monumentaal schoolgebouw | gesitueerd midden in woonwijk van Haarlem | school voor speciaal onderwijs voor kinderen met stoornis in autistisch spectrum | specifieke eisen aan gebouw, ruimtelijke beleving en menselijke schaal | ontwerp van Koning Ellis architecten te Amsterdam | veel afstemming en overleg met gemeente Haarlem over monumentenstatus, verkeerskundige situatie en inpassing in de wijk