Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

Werkzaamheden: (namens bbn) volledige procesmanagement voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne | opstellen ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen | architecten-­‐ en adviseursselectie | begeleiding ontwerp- en bouwvoorbereidingsproces | opstellen en bewaken budgetraming en planning

de oude, sterk verouderde brandweerkazerne aan de burg. de meesterstraat moest wijken voor de grootschalige planontwikkeling Waterfront in Harderwijk | perceelgrootte 6.000 m² | omvang gebouw 4.000 m² bvo | buiten-/oefenterrein 3.000 m² | architect: Ector Hoogstad architecten te Rotterdam