managen van projecten

buro ANDERZ: organiseert uw project met 17 jaar ervaring in haar rugzak | is de ‘linking pin’ voor alle deelprocessen en stakeholders | brengt via haar netwerk alle gewenste expertise bij elkaar | voor grote –  maar ook kleine projecten de juiste aanpak en een passend proces | projectmanagement op schaal voor heldere en transparante tarieven