specialistisch adviseren

buro ANDERZ: helpt bij visievorming en vertaalt deze naar uw huisvesting | stelt een gedegen Programma van Eisen op | rekent uw (her)huisvestingsplannen door | implementeert Het Nieuwe Werken, met praktische tools |  is uw aanbestedingsdeskundige