managen van processen

buro ANDERZ: relativeert en vereenvoudigt het proces, stemt belangen af en stuurt op optimale samenwerking | levert mensenwerk | werkt voor één opdrachtgever, maar vele stakeholders | onderhoudt contacten op plezierige en menselijke wijze | komt tot gedragen besluitvorming