Nieuwbouw brandweerkazerne Halfweg

de brandweer van Halfweg en Zwanenburg zijn op de bestaande locatie van de brandweer in Zwanenburg samengevoegd in één nieuw pand | kazerne met 2 stallingsplaatsen, kantoor, ontspanningsruimte, kleed- en opslagruimte