Herbestemming Bibliotheek de Witte Dame Eindhoven

kansen voor leegstand in de Witte Dame in Eindhoven | synergiestudie naar de inpassing- en uitbreidingsmogelijkheden van de bibliotheek in samenwerking met Design Academy Eindhoven