Renovatie en nieuwbouw Daaf Geluk School Haarlem

uitbreiding van bestaand monumentaal schoolgebouw | gesitueerd midden in woonwijk van Haarlem | school voor speciaal onderwijs voor kinderen met stoornis in autistisch spectrum | specifieke eisen aan gebouw, ruimtelijke beleving en menselijke schaal | ontwerp van Koning Ellis architecten te Amsterdam | veel afstemming en overleg met gemeente Haarlem over monumentenstatus, verkeerskundige situatie en inpassing in de wijk