Nieuwbouw Brandweerkazerne Hilversum

herontwikkeling REGEV-terrein noodzaakt brandweer tot nieuwbouw | begeleiding van de verplaatsing van de brandweer van begin tot eind onder hoge tijdsdruk en beperkt budget en lastige kavel | toplocatie vereist een toparchitect: Architectuurstudio Herman Hertzberger | 5.000 m2 bvo | 65 kantoorwerkplekken | beroepskazerne met fitness, slaapkamers, 15 stallingsplaatsen