Portfolio Category: Procesmanagement

Huis voor Bestuur en Cultuur Hoogezand

gedurfd in crisistijd | door sturing op exploitatiekosten werd een nieuw Huis voor Cultuur en Bestuur mogelijk in Hoogezand | combinatie van gemeentehuis, bibliotheek, theater en kunstencentrum | belangrijk onderdeel van de herinrichting van het stadshart Hoogezand  
Lees verder

Centrale huisvesting gemeente Teylingen

samenvoeging (centralisatie) gemeentehuis Sassenheim en Voorhout in Voorhout | verbouwing van ca. 6.000 m2 bvo inclusief leegstaande bibliotheek | implementatie Het Nieuwe Werken | onderzoek naar klimaatinstallaties  
Lees verder

Nieuwbouw brandweerkazerne Halfweg

de brandweer van Halfweg en Zwanenburg zijn op de bestaande locatie van de brandweer in Zwanenburg samengevoegd in één nieuw pand | kazerne met 2 stallingsplaatsen, kantoor, ontspanningsruimte, kleed- en opslagruimte
Lees verder

Renovatie Stadhuis Almere

nog voor de crisis ontstond het plan om het stadhuis van Almere volledig te renoveren (ruim 43.000 m2 bvo) | als gevolg van de crisis is dit later kleinschaliger aangepakt met strikt gefaseerde verbouwingen en herinrichting van het gebouw | introductie Het Nieuwe Werken  
Lees verder

Nieuwbouw Brandweerkazerne Hilversum

herontwikkeling REGEV-terrein noodzaakt brandweer tot nieuwbouw | begeleiding van de verplaatsing van de brandweer van begin tot eind onder hoge tijdsdruk en beperkt budget en lastige kavel | toplocatie vereist een toparchitect: Architectuurstudio Herman Hertzberger | 5.000 m2 bvo | 65 kantoorwerkplekken | beroepskazerne met fitness, slaapkamers, 15 stallingsplaatsen
Lees verder

Renovatie en Nieuwbouw Provinciehuis Lelystad

provinciehuis Flevoland: begonnen in een bedrijfsverzamelkantoor, nu tijd voor een nieuw gebouw | vernieuwbouw van het huidige pand | volledig gestript | complete gevelrenovatie | optoppen van het gebouw voor meer ruimte | implementatie van Het Nieuwe Werken    
Lees verder