Portfolio Category: Brandweerkazerne

Nieuwbouw brandweerkazerne Halfweg

de brandweer van Halfweg en Zwanenburg zijn op de bestaande locatie van de brandweer in Zwanenburg samengevoegd in één nieuw pand | kazerne met 2 stallingsplaatsen, kantoor, ontspanningsruimte, kleed- en opslagruimte
Lees verder

Nieuwbouw Brandweerkazerne Hilversum

herontwikkeling REGEV-terrein noodzaakt brandweer tot nieuwbouw | begeleiding van de verplaatsing van de brandweer van begin tot eind onder hoge tijdsdruk en beperkt budget en lastige kavel | toplocatie vereist een toparchitect: Architectuurstudio Herman Hertzberger | 5.000 m2 bvo | 65 kantoorwerkplekken | beroepskazerne met fitness, slaapkamers, 15 stallingsplaatsen
Lees verder

Nieuwbouw Brandweerkazerne Harderwijk

de oude, sterk verouderde brandweerkazerne aan de burg. de meesterstraat moest wijken voor de grootschalige planontwikkeling Waterfront in Harderwijk | perceelgrootte 6.000 m² | omvang gebouw 4.000 m² bvo | buiten-/oefenterrein 3.000 m² | architect: Ector Hoogstad architecten te Rotterdam
Lees verder

Brandweerkazerne Nieuw Vennep

verbouwing bestaand pand | kazerne voor stalling voertuigen, oefenen, sporten, klein onderhoud aan voertuigen | ademluchtwerkplaats | kazerne voor 32 brandweermensen | architect: Boparai associates te Oostzaan
Lees verder