Portfolio Category: Aanbestedingsadvies

Huis voor Bestuur en Cultuur Hoogezand

gedurfd in crisistijd | door sturing op exploitatiekosten werd een nieuw Huis voor Cultuur en Bestuur mogelijk in Hoogezand | combinatie van gemeentehuis, bibliotheek, theater en kunstencentrum | belangrijk onderdeel van de herinrichting van het stadshart Hoogezand  
Lees verder

Copernicus scholengemeenschap Hoorn

uitbreiding van een schoolgebouw uit 2008, geschikt te maken voor 1.200 leerlingen | samenvoeging en volledige integratie van het bestaande gebouw met nieuwbouwuitbreiding van 2.700 m2 bvo| realisatie op basis van een Design & Build - contract | uitvoerende aannemer: De Groot Vroomshoop
Lees verder

Nieuwbouw brandweerkazerne Halfweg

de brandweer van Halfweg en Zwanenburg zijn op de bestaande locatie van de brandweer in Zwanenburg samengevoegd in één nieuw pand | kazerne met 2 stallingsplaatsen, kantoor, ontspanningsruimte, kleed- en opslagruimte
Lees verder

Renovatie Stadhuis Almere

nog voor de crisis ontstond het plan om het stadhuis van Almere volledig te renoveren (ruim 43.000 m2 bvo) | als gevolg van de crisis is dit later kleinschaliger aangepakt met strikt gefaseerde verbouwingen en herinrichting van het gebouw | introductie Het Nieuwe Werken  
Lees verder

Renovatie en nieuwbouw Daaf Geluk School Haarlem

uitbreiding van bestaand monumentaal schoolgebouw | gesitueerd midden in woonwijk van Haarlem | school voor speciaal onderwijs voor kinderen met stoornis in autistisch spectrum | specifieke eisen aan gebouw, ruimtelijke beleving en menselijke schaal | ontwerp van Koning Ellis architecten te Amsterdam | veel afstemming en overleg met gemeente Haarlem over monumentenstatus, verkeerskundige situatie en…
Lees verder

Sterrenschool Almere Poort

een nieuwe school met een nieuw systeem in een nieuw stadsdeel van Almere | een combinatie van KDV, sportvoorzieningen en basisschool | ontworpen voor de toekomst    
Lees verder

Nieuwbouw Zwembad Almere Poort

ter vervanging van het zwembad in Almere Haven wordt in Almere Poort een nieuwe accommodatie gebouwd | zwembad met meerdere sportzalen | uniek ontwerp in een unieke stad    
Lees verder

Nieuwbouw Brandweerkazerne Harderwijk

de oude, sterk verouderde brandweerkazerne aan de burg. de meesterstraat moest wijken voor de grootschalige planontwikkeling Waterfront in Harderwijk | perceelgrootte 6.000 m² | omvang gebouw 4.000 m² bvo | buiten-/oefenterrein 3.000 m² | architect: Ector Hoogstad architecten te Rotterdam
Lees verder

Brandweerkazerne Nieuw Vennep

verbouwing bestaand pand | kazerne voor stalling voertuigen, oefenen, sporten, klein onderhoud aan voertuigen | ademluchtwerkplaats | kazerne voor 32 brandweermensen | architect: Boparai associates te Oostzaan
Lees verder

Renovatie en Nieuwbouw Provinciehuis Lelystad

provinciehuis Flevoland: begonnen in een bedrijfsverzamelkantoor, nu tijd voor een nieuw gebouw | vernieuwbouw van het huidige pand | volledig gestript | complete gevelrenovatie | optoppen van het gebouw voor meer ruimte | implementatie van Het Nieuwe Werken    
Lees verder